معرفی محصولات

جدول محصولات تولید شده در مراکز فرهنگی دیجیتال
نام مجتمع یا خانه فرهنگ دیجیتال
نوع مرکز
عنوان
تعداد
موضوع
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجتمع فرهنگی دیجیتال امام علی (ع)
یزد
 
 
 
 
 
 
 
مجتمع استانی
آموزش بلندر
1
آموزشی متحرک
2
گیاهان داروئی
1
طب سنتی
3
شبهای عاشقی
1
مذهبی
4
گردشگری و معماری مجازی
1
تاریخی
5
پلیس
1
آشنایی با فعالیت های پلیس و غیره...
6
بازی فکر وبکر
1
سرگرمی و بازی
7
بارداری مادرانه
1
پزشکی وسلامت
8
شیمی زنده می شود
1
علمی
9
فرابلو
1
ارتباطات
10
هدف
1
 
11
جغرافیای فرهنگی یزد
1
ثبت اطلاعات استان- شهرستان و منطقه
12
شبهای عاشقی
2
مذهبی
13
مجتمع فرهنگی دیجیتال شفق اردکان
یزد
شهری
دانشیار
1
آموزشی
14
 
مجتمع فرهنگی دیجیتال وحدت
کرمانشاه
استانی
فروغ مه نگاران
1
دینی و مذهبی
15
استانی
انیمیشن و بازی
10
سرگرمی و بازی
16
 
 
مجتمع فرهنگی دیجیتال 29 بهمن تبریز
 
استانی
نرم افزار ارسال و دریافت پیام کوتاه
1
ارتباطات
17
استانی
سرور ارسال و دریافت پیام کوتاه
1
ارتباطات
18
استانی
شبیه ساز کلیسای سنت اسپانوس
1
معرفی مکان های تاریخی
19
مجتمع فرهنگی دیجیتال فرشچیان
اصفهان
استانی
میدان نقش جهان
1
معرفی مکان های تاریخی
20
مجتمع فرهنگی دیجیتال کوثر
ایلام
استانی
دایره المعارف بازرسی فنی
1
اکتشافات نفتی
21
خانه فرهنگ دیجیتال الزهرا کاشان
خانه فرهنگ دیجیتال
بانک اطلاعات فروشندگان فرش ایران
 
1
اطلاعات فرش
22
ولیعصر شهمیرزاد
 
خانه فرهنگ دیجیتال
یاران آسمانی
1
خاطرات شهدا
23
غدیر پردیس
 
خانه فرهنگ دیجیتال
حجاب
1
حجاب اسلامی
24
ابرار تهران
خانه فرهنگ دیجیتال
چند رسانه ای پست الکترونیک
 
1
آموزش پست الکترونیک
25
22 بهمن کاشان
خانه فرهنگ دیجیتال
اهل کاشانم
1
معرفی شهر کاشان
 
 
مجتمع فرهنگی دیجیتال امام علی یزد:                                                                  
                                                                                                                     
نرم افزار مجموعه گردشگری و معماری یزد
 
 مجموعه گردشگری و معماری یزد-امام علی
 
 
مجتمع فرهنگی دیجیتال امام علی یزد:
آموزش بلندر
 
 آموزش بلندر -امام علی یزد
 
 
 
 


 

لوح سبز (بانک اطلاع رسانی و آگاه سازی پلیس یزد)
 
پلیس-امام علی یزد
 
بارداری مادرانه
 بارداری مادرانه -امام علی یزد
مجتمع فرهنگی دیجیتال امام علی(ع)یزد
شیمی زنده می­شود
شیمی زنده می شود-امام علی یزد
مجتمع فرهنگی دیجیتال امام علی(ع) یزد
 
فرابلو
فرابلو -امام علی یزد
مجتمع فرهنگی دیجیتال شفق اردکان:
 
دانشیار
دانشیار -مجتمع شهری اردکان شفق
فروغ مه نگاران (زندگی نامه عالم فرزانه آیت الله نجومی)
فروغ مه نگاران مجتمع وحدت کرمانشاه
برخی از بازی ها ­وانیمیشن­های تولیدی:
انیمیشن اصلاح الگوی مصرف
 انیمیشن پرواز غریب  مجتمع وحدت کرمانشاه
 
انیمیشن آبیار قطره ای (آموزش کشاورزی)
انیمیشن آبیاری قطره ای مجتمع وحدت کرمانشاه 
انیمیشن طاق بستان
انیمیشن طاق بستان  مجتمع وحدت کرمانشاه
آثار و محصولات تولیدی مجتمع فرهنگی دیجیتال 29 بهمن تبریز:
نرم افزار ارسال و دریافت پیامک تیوا

تیوا مجتمع 29 بهمن تبریز

شبیه ساز سنت اسپانوس (به سفارش سازمان میراث فرهنگی)
کلیسای سنت اسپانوس 29 بهمن تبریز
مجتمع فرهنگی دیجیتال فرشچیان اصفهان
نقش جهان اصفهان
نقش جهان مجتمع فرشچیان اصفهان